Rietavo savivaldybė - RIETAVO SAVIVALDYBĖS VAIKAMS IR ŠEIMOMS TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Administracinė informacija Paslaugos Veiklos sritys GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 15505395
Šiandien apsilankė: 3101
Dabar naršo: 301
Pradžia > Koordinuota pagalba vaikams ir šeimoms
Versija spausdinimui
RIETAVO SAVIVALDYBĖS VAIKAMS IR ŠEIMOMS TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS VAIKAMS IR ŠEIMOMS TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Viešoji paslauga

(pavadinimas ir trumpas apibūdinimas)

Paslaugos teikėjas, adresas, kontaktai

Paslaugos gavėjas

Paslaugos teikimo vieta

Paslaugos trukmė

Paslaugos kaina asmeniui

1.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

 

 

 

 

 

 

 

 

Rietavo socialinių paslaugų centras

 

L. Ivinskio g. 8, Rietavas

Tel. (8 448) 68 210

Mob. tel. 8 677 21 066

El. p. rspcentras@gmail.com

 

 

 

 


Rietavo socialinių paslaugų centras

L. Ivinskio g. 8, Rietavas

Tel. (8 448) 68 210

Mob. tel. 8 677 21 066

El. p. rspcentras@gmail.com


Rietavo socialinių paslaugų centras

L. Ivinskio g. 8, Rietavas

Tel. (8 448) 68 210

Mob. tel. 8 677 21 066

El. p. rspcentras@gmail.com

Šeimos ir jų vaikai

Šeimų namuose 

Paslauga šeimai teikiama tol, kol šeimai yra nustatytas paslaugų poreikis

Nemokama

2.

Pagalba į namus

Pagyvenę, senyvo amžiaus arba neįgalūs asmenys

Asmenų, gaunančių paslaugą, namuose

Neterminuotai

Nemokama arba iš dalies mokama vadovaujantis Rietavo savivaldybės tarybos 2017-09-14 sprendimu Nr. T1-162 patvirtintais įkainiais

3.

Integrali pagalba

Vaikai, suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir visiško nesavarankiškumo lygis ir kurie deklaravę gyvenamąją vietą Rietavo savivaldybėje

Asmenų, gaunančių pagalbą, namuose

Iki 2019-10-04

Slaugos paslaugos asmens namuose teikiamos nemokamai, o dienos socialinė globa asmens namuose teikiama vadovaujantis  Rietavo savivaldybės tarybos 2017-03-30  sprendimu Nr. T1-56 patvirtintais įkainiais

4.

Vaikų užimtumo grupė „Būk mano draugas“

Vaikai

Rietavo savivaldybė (išskyrus Tverų seniūniją, kurioje veikia atskiras Vaikų dienos centras)

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą

Nemokama

5.

Parama maistu  (kasdieninis  besibaigiančio  galiojimo produktų ir akcijų metu surinktų maisto paketų dalijimas)

Skurstantys Rietavo savivaldybės gyventojai, pagyvenę, senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys

Rietavo socialinių paslaugų centras

Kol bus tęsiama bendradarbiavimo  su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“  sutartis

Nemokama

6.

Parama baldais, avalyne, drabužiais ir kt.

Skurstantys Rietavo savivaldybės gyventojai, pagyvenę, senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys

Rietavo socialinių paslaugų centras

Neterminuotai

Nemokama

7.

Trumpalaikė globa (rūpyba)

Vaikai, laikinai netekę tėvų globos

Rietavo socialinių paslaugų centras

Kol Savivaldybėje atsiras budintys ir socialiniai globėjai

Finansuojama iš Rietavo savivaldybės biudžeto

8.

Higienos paslaugos

Skurstantys Rietavo savivaldybės gyventojai, šeimos, kurioms stinga socialinių įgūdžių, pagyvenę, senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys

Rietavo socialinių paslaugų centras

Neterminuotai

Mokama, iš dalies mokama vadovaujantis Rietavo savivaldybės tarybos 2017-09-14  sprendimu Nr. T1-162 patvirtintais įkainiais

9.

Sociakultūrinės paslaugos

Šeimos, kurioms teikiamos socialinio darbuotojo paslaugos,  socialinę atskirtį patiriantys asmenys, pagalbos į namus paslaugas  gaunantys asmenys

Rietavo socialinių paslaugų centras

Neterminuotai

Nemokama

10.

Globėjų, įtėvių paieška, mokymas ir  konsultavimas (GIMK)

Asmenys, globojantys vaikus ir besiruošiantys tapti globėjais arba įtėviais

Rietavo socialinių paslaugų centras

Neterminuotai

Nemokama

11.

Individualios psichologo konsultacijos

Vaikas, suaugęs asmuo

Rietavo socialinių paslaugų centras

Konsultacijos trukmė – 1 val., dažnumas – pagal poreikį. Į konsultaciją  registruoja socialiniai darbuotojai, laiką suderinę su psichologe.

Paslauga nemokama

12.

Individualios psichologo konsultacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rietavo savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai

Pušų g.1, Pelaičiai

Mob. tel. 8 688 20 712

El. p. bendruomenesnamai@

gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rietavo savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai

Pušų g.1, Pelaičiai

Mob. tel. 8 688 20 712

El. p. bendruomenesnamai

@gmail.com

Vaikas, suaugęs asmuo     

Rietavo savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai

Konsultacijos trukmė – 1 val., dažnumas – pagal poreikį. Registracija tel. 868820712; el. paštas bendruomenesnamai@gmail.com

Paslauga nemokama. Projekto metu teikiamos paslaugos yra finansuojamos Europos Sąjungos fondo lėšomis

13.

Grupinės psichologo konsultacijos        

Suaugęs asmuo

Rietavo savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai

Konsultacijos trukmė – iki 3 val., dažnumas –1 kartas per savaitę

Paslauga nemokama. Projekto metu teikiamos paslaugos finansuojamos Europos Sąjungos fondo lėšomis

14.

Pozityvios tėvystės mokymai 

Suaugęs asmuo     

Rietavo savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai

Mokymų  trukmė – iki 2,25 val., dažnumas –1 kartas per savaitę

Paslauga nemokama. Projekto metu teikiamos paslaugos finansuojamos Europos Sąjungos fondo lėšomis

15.

Sociokultūrinės paslaugos šeimai (socialinio darbuotojo konsultacijos)  

Suaugęs asmuo 

Rietavo savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai 

Konsultacijos trukmė –  1 val., dažnumas – pagal poreikį

Paslauga nemokama. Projekto metu teikiamos paslaugos finansuojamos Europos Sąjungos fondo lėšomis

16.

Šeimos įgūdžių ugdymas (dailės-muzikos, saugaus eismo, sveikos gyvensenos, namų ruošos darbų ir finansų klubai) 

Vaikas,

suaugęs asmuo 

Rietavo savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai 

Klubų  trukmė –iki 4 val., dažnumas –2 klubai per mėnesį

Paslauga nemokama. Projekto metu teikiamos paslaugos finansuojamos Europos Sąjungos fondo lėšomis

17.

Vaikų priežiūros paslauga (paslauga teikiama tik esant poreikiui, kai atsiranda tėvų, dalyvaujančių veiklose, kuriems paslaugų gavimo metu reikės vaiko priežiūros paslaugos)      

Vaikas, suaugęs asmuo 

Rietavo savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai

 Paslaugos trukmė – iki 4 val., dažnumas – pagal poreikį

Paslauga nemokama. Projekto metu teikiamos paslaugos yra finansuojamos Europos Sąjungos fondo lėšomis

18.

Informavimas ir konsultavimas

(reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas; vaiko (šeimos) problemos analizė ir sprendimo būdų paieška)

 

 

VšĮ Tverų dienos centras

A. Vaizgirdo g. 4-3, Tverai

Mob. tel. 8 618 10 837

El. p.  vaikams@tverudc.lt

 

 

 

 


VšĮ Tverų dienos centras

A. Vaizgirdo g. 4-3, Tverai

Tel. 8 618 10 837

El. p.  vaikams@tverudc.lt

Tėvai

VšĮ Tverų dienos centras

12 mėn. (pagal poreikį)

Nemokama

19.

Tarpininkavimas ir atstovavimas

(tarpininkavimas tarp asmens (šeimos) ir kitų institucijų, specialistų, asmenų)

Tėvai

VšĮ Tverų dienos centras

12 mėn. (pagal poreikį)

Nemokama

20.

Maitinimo organizavimas centro klientams – vaikams

Vaikai

VšĮ Tverų dienos centras

12 mėn. (5 kartus per savaitę)

Nemokama

21.

Pagalba ruošiant pamokas

Vaikai

VšĮ Tverų dienos centras

Per mokslo metus

Nemokama

22.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos

(maudymasis duše, pokalbiai apie higieną)

Vaikai, šeimos

VšĮ Tverų dienos centras

12 mėn. (pagal poreikį)

Nemokama

23.

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

(drabužių, avalynės ar kitokių  reikmenų teikimas)

Vaikai, šeimos

VšĮ Tverų dienos centras

12 mėn. (pagal galimybę)

Nemokama

24.

Socialinių įgūdžių ugdymas

(individualūs ir grupiniai užsiėmimai apie bendravimą, stresinių situacijų valdymą, sprendimų priėmimą, atsakomybę ir kt.)

Vaikai, tėvai

VšĮ Tverų dienos centras

12 mėn. (pagal veiklų planus)

Nemokama

25.

Socioedukacinė veikla

(laisvalaikio organizavimas: (būrelių veikla, renginiai, šventės ir pan.)

Vaikai, šeimos

VšĮ Tverų dienos centras

12 mėn. (pagal veiklų planus)

Nemokama

26.

Atviras daugiafunkcinis jaunimo užimtumo centras – neformalaus ugdymo įstaiga atitinkanti jaunimo poreikius (skatinti jaunimo saviraišką, suteikti jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą jaunimui, ir suaugusiesiems, jaunimo informavimas apie galimybes, padėti jaunimui atsiskleisti kultūrinėje ir socialinėje erdvėje, padėti atrasti savo vietą modernėjančiame pasaulyje)

 

Rietavo atviras jaunimo centras

L. Ivinskio g. 8, Rietavas

Mob. tel.  8 656 08 500

El. p. rietavojc@gmail.com;

jaunimocentras@rietavas.lt

Asmenys nuo 14 iki 29 metų amžiaus 

Rietavo atviro jaunimo centro patalpose 

Dažnumas – pagal poreikį

Nemokama

27.

Pedagoginė psichologinė pagalba ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas     

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro  pedagoginė psichologinė tarnyba

 

Mačernio 29,  Plungė

Mob. tel. 8 684 71 201

El. p. ppt@plunge.lt

Vaikai, tėvai, mokytojai       

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro  pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir atskirais atvejais ugdymo įstaigoje

Konsultacijos trukmė ir dažnumas – pagal poreikį

Registracija tel. 8 684 71 201 ar

el. p. ppt@plunge.lt.

Paslauga klientams nemokama, nes dirbama pagal sutartį su Rietavo savivaldybe

28.

Individualios konsultacijos šeimai, vaikams šiomis temomis:

• Mitybos kontrolė (ūgio, svorio, KMI, vidaus riebalų kiekio, AKS įvertinimas).

• Šeimos sveikatos stiprinimas.

• Užkrečiamų ligų (gripo, utėlėtumo, niežų ir kt.) prevencija.

• Lytinis švietimas

 

 

 

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

Mob. tel. 8 655 93783

El. p. ieva.taroze@visuomenessveikata.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Mob. tel. 8 655 93 783

El. p. ieva.taroze@visuomenessveikata.lt

 

 

 

 

 

 

 

Vaikas, suaugęs asmuo   

Rietave

Konsultacijos trukmė – iki 30 min., dažnumas – pagal poreikį

Nemokama.

Registracija tel.     8 655 93 783

El. paštu: ieva.taroze@visuomenessveikata.lt

29.

Mitybos specialisto konsultacijos grupėms  ir asmeniui individualiai 

Vaikas, suaugęs asmuo 

Rietave

 

Nemokama.

Registracija tel.     8 655 93 783

El. paštu: ieva.taroze@visuomenessveikata.lt

30.

Paslaugos šeimai:

• Užsiėmimai „Motinystės mokymo programa“ grupėse su specialistais.

• Organizuojami užsiėmimai kitomis sveikatinimo temomis.

• Individualios konsultacijos vaiko sveikatos priežiūros, šeimos sveikatos stiprinimo klausimais

Vaikas, suaugęs asmuo 

Rietave

 

Nemokama

31.

Paslaugos šeimai, turinčiai mokyklinio ar ikimokyklinio amžiaus vaikų:

• Mokyklos, darželio visuomenės sveikatos priežiūros specialisto konsultacijos vaikui ir šeimai mokykloje.

• Traumų analizavimas ir jų prevencija, siekiant mažinti jų tikimybę atsirasti.

• Pirmosios pagalbos teikimas ir koordinavimas.

• Vaiko sveikatos stebėjimas ugdymo įstaigoje.

• Anoreksijos, bulimijos prevencija.

• Rūkymo, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo prevencija

Vaikas, suaugęs asmuo   

Rietave

 

Nemokama

32.

Šeimos konsultavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telšių krizių centras

Džiugo g.6, Telšiai

Mob. tel. 8 671 16 590,

8 682 29 459

El. p. kriziucentras@gmail.com

         
   
 
     
 
     
 

 

 


Telšių krizių centras

Džiugo g.6, Telšiai

Mob. tel. 8 671 16 590,

 8 682 29 459

El. p. kriziucentras@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telšių krizių centras

Džiugo g.6, Telšiai

Mob. tel. 8 671 16 590,

 8 682 29 459

El. p. kriziucentras@gmail.com

 

Telšių krizių centras

Džiugo g.6, Telšiai

Mob. tel. 8 671 16 590,

 8 682 29 459

El. p. kriziucentras@gmail.com

Telšių krizių centras

Džiugo g.6, Telšiai

Mob. tel. 8 671 16 590,

 8 682 29 459

El. p. kriziucentras@gmail.com

Telšių krizių centras

Džiugo g.6, Telšiai

Mob. tel. 8 671 16 590,

 8 682 29 459

El. p. kriziucentras@gmail.com

Suaugusieji

Telšių krizių centre

2 val. per sav., iki 8 val. per mėn.

Iš viso –16val. per metus

Įkainis – iki 16 Eur už val.,  seniūnijoje  ar asmens namuose – iki 20 Eur už val.

33.

Psichologinė konsultacija suicidinės grėsmės atvejais (suicidinės mintys ir ketinimai)

Vaikai ir suaugusieji

Džiugo g. 6, Telšių krizių centre

Iki pozityvaus pokyčio. Pagal individualų poreikį (iki 12 val.)

Įstaigoje – iki 15 Eur už val., seniūnijoje ar asmens namuose – iki 25 Eur už val.

34.

Psichologinė konsultacija ir  skubios pagalbos organizavimas aukštos suicidinės rizikos atvejais

Vaikai ir suaugusieji

Džiugo g.6, Telšių krizių centre

Iki pozityvaus pokyčio. Pagal individualų poreikį (iki 12 val.)

Iki 25 Eur už val.

35.

Psichologų, krizių įveikimo komandos specialistų kontakto su pacientu palaikymas  telefonu  suicidinių minčių bei ketinimų atvejais

Vaikai ir suaugusieji

Pagalba telefonu, skambinant vaikui ar suaugusiajam

Iki pozityvaus pokyčio. Pagal individualų poreikį

Įkainis iki 25 Eur už val.

36.

Laikinas apnakvindinimas: nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, esantiems krizinėje situacijoje, kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ir gyvybei.

Paslaugos sudėtis: informavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, nakvynės suteikimas, minimalios asmens higienos paslaugos (pvz., dušas), minimalios buities paslaugos (pvz., virtuvės), esant poreikiui – sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas

Krizinėje situacijoje esančios šeimos ir jų nariai; asmenys, patyrę smurtą šeimoje, kiti asmenys ir jų šeimos nariai

Džiugo g. 6, Telšiai

Telšių krizių centras

Iki 4 mėn., esant būtinybei – iki 6 mėn. Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjo sprendimu.

Iki 4 mėnesių –krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei

 

37.

Intensyvi krizių įveika laikinai apgyvendintiems krizių centro stacionare vaikams ir jų šeimos nariams.

Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, socialinė pagalba, psichologo konsultacijos,  krizių įveika, parengimas teisminiams procesams ir apklausoms,  psichoterapija multisensoriniame kambaryje traumas patyrusiems vaikams iki 12 metų

Krizinėje situacijoje esančios šeimos ir jų nariai; asmenys, patyrę smurtą šeimoje, kiti asmenys ir jų šeimos nariai

Džiugo g. 6, Telšiai

Telšių krizių centras

Teikiama pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 4 mėn.

 

38.

Informavimo, konsultavimo ir  tarpininkavimo paslaugų (medicininės, teisinės  pagalbos, būsto nuomos, darbo paieškos organizavimas) teikimas, įveikiant krizę, padedant atgauti dvasinę darną ir gebėjimą savarankiškai gyventi

Krizinėje situacijoje esančios šeimos ir jų nariai; asmenys, patyrę smurtą šeimoje, kiti asmenys ir jų šeimos nariai

Džiugo g. 6, Telšiai

Telšių krizių centras 

Teikiama pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 4 mėn. 

Paslaugos įkainis – iki  5 Eur už val. Ne daugiau kaip 10 val. per sav., 160 val. per metus

39.

Suteikti intensyvią socialinę psichologinę pagalbą ir krizių įveiką, padedant  įveikti trauminius įvykius

Krizinėje situacijoje esančios šeimos ir jų nariai; asmenys, patyrę smurtą šeimoje, kiti asmenys ir jų šeimos nariai

Džiugo g. 6, Telšiai

Telšių krizių centras

Teikiama pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. 6 val. per sav. Iš viso 48 val. per 2 mėn.

10 Eur už val.

40.

Nustatyti  laikinai apgyvendintų vaikų ir jų šeimos narių smurto ir kitų emocinių  traumų pasekmes, teikti psichologines išvadas Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistams,  prokuratūrai, teismams ir, esant būtinybei,  kitoms  įstaigoms, laikantis konfidencialumo, Vaiko teisių apsaugos, nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo ir kitų  principų. Pagal minėtų įstaigų pareikalavimą arba nukentėjusiųjų poreikį

Krizinėje situacijoje esančios šeimos ir jų nariai; asmenys, patyrę smurtą šeimoje, kiti asmenys ir jų šeimos nariai
   Vaikams, jų šeimos nariams, kitiems asmenims

Džiugo g. 6, Telšiai

Telšių krizių centras 

Laikas skirtas vienai psichologinei išvadai parengti –iki 10 val.  (6 val. psichologo konsultacijoms, 4 val. – išvados parengimas)

Įkainis – iki 100 Eur

41.

Specializuota kompleksinė pagalba asmenims, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje. Pagal  2011 m. gegužės mėn. Vyriausybės priimtą Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą.

Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas,  tarpininkavimas ir atstovavimas, pažymų rengimas, psichologinė pagalba, teisinės pagalbos organizavimas

Suaugę asmenys, ir vaikai, patyrę smurtą artimoje aplinkoje

Džiugo g. 6, Telšiai

Telšių krizių centras (įstaigoje ir/ar telefonu)

Pagalba teikiama gavus informaciją iš policijos komisariato arba asmeniui tiesiogiai kreipiantis į įstaigą. Pagalbos trukmė – nuo 1 mėn. iki 6 mė 

Ne ilgiau kaip 1 mėn. vienam asmeniui iki 6 val. per sav. Ne ilgiau kaip 24 val. per mėn. Įkainis – iki 7 Eur už val.

43.

Emocinė parama suaugusiesiems VILTIES LINIJOS telefonu    

Suaugusieji nuo 18 metų 

Individuali paslauga telefonu

   

44.

Smurtinio elgesio korekcinė programa

Suaugę asmenys, kurie naudojo smurtą šeimoje ir teismo sprendimu yra įpareigoti lankyti šią programą.  

Džiugo g. 6, Telšiai

Telšių krizių centras

Iki 90 asmenų per metus

Programos trukmė – 12 val. Šeši užsiėmimai, vykstantys vieną kartą per savaitę, po 2 val.

52, 17 Eur už 6 užsiėmimus

44.

Suteikti nemokamą psichologinę pagalbą socialinėje ar kitoje srityje dirbantiems savivaldybės darbuotojams, atsidūrusiems trauminiame įvykyje ar kitoje sudėtingoje situacijoje darbo aplinkoje 

Pagal poreikį. Suaugusieji.

Individuali arba grupinė

Darbovietėse arba krizių centre

1 asmeniui – iki  8 val.

Įkainis – iki 15 Eur

45.

Organizuoti ir vykdyti Krizių įveikimo komandos darbą. Suorganizuoti vienkartinę psichologinę apklausą po trauminio įvykio (savižudybės, avarijos, žūtys, nužudymai, kiti trauminiai įvykiai) artimiesiems, klasės draugams, kolegoms, kitiems traumą patyrusiems asmenims   

Pagal poreikį. Vaikams ir suaugusiesiems. Grupinė vienkartinė psichologinė apklausa 

Darbovietėse arba krizių centre 

Įstaigoje – 1 grupei (iki 12 asmenų)  – iki  2,5 val. 

Įkainis – iki 100 Eur už val. Kolektyvo darbo vietoje, mokykloje ar kt. – 1 grupei (iki 20 asmenų – iki 3 val. Įkainis –iki 100 Eur už val.

Vienkartinę psichologinę apklausą kartu veda du  psichologai.

46.

Psichologinė pagalba trauminio įvykio metu įvykio vietoje. Specialiai parengti du psichologai   

Pagal poreikį    

Trauminio įvykio vietoje arba krizių centre, darbovietėje 

 

Įkainis – iki 100 Eur už val.

47.

Individuali psichoterapija  suaugusiam asmeniui

Suaugusiesiems

Krizių centre

Iki 12 val. nepertraukiamai

Įkainis – 30 Eur už val.

48.

Grupinė terapija (iki 10 asmenų)   

Suaugusiesiems

Krizių centre

10 susitikimų. 20 val. 

Įkainis – 50 Eur už val.

49.

Individuali psichoterapija vaikams nuo 3 iki 11 metų po trauminių įvykių –multisensorinė terapija

Vaikai nuo 3 iki 11 metų

Krizių centro multisensoriniame kambaryje

Iki 10 val.; 1-2 val. per savaitę 

Įkainis – 10 Eur

50.

Individuali psichoterapija paaugliams   

Pagal poreikį

Telšių krizių centre 

Iki 12 val.    

Iki 15 Eur už val.

51.

Pozityvios tėvystės užsiėmimai tėvams (auginantiems ar auginsiantiems  vaikus nuo 0 iki 18 metų)

Vaikų iki 18 metų tėvai 

Džiugo g. 6, Telšiai

Telšių krizių centras

16 val. užsiėmimai; 8 kartus po 2 val.

Savanoriškai pageidaujantiems tėvams arba VVTAĮT specialistų siųstiems tėvams.

Efektyvios tėvystės mokymai (iki 12 asmenų) – 16 val.  Įkainis – iki  20 Eur už val. 

52.

Specializuota kompleksinė pagalba smurtą patyrusiems vaikams pagal projektą „Telšių krizių centro pagalba Žemaitijos vaikams“

Vaikai iki 18 m., patyrę smurtą artimoje aplinkoje

Telšių krizių centre

Iki 40 vaikų per metus ir iki 30 jų šeimos narių per metus

Pagalba teikiama gavus informaciją iš policijos komisariato, VTAS specialistų  arba šeimos nariams tiesiogiai kreipiantis į įstaigą. Pagalbos trukmė – pagal individualų traumos poreikį iki 6 mėn.

Ne ilgiau kaip 1 mėn. vienam asmeniui – iki 6 val. per sav. Ne ilgiau kaip 24 val. per mėn. Įkainis iki 7 Eur už val.

53. 

Psichosocialinė pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (netektys, sunkios ligos, skyrybos, psichologinis, fizinis ar seksualinis smurtas) ir jų šeimoms, artimiesiems.

Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba, teisinės pagalbos organizavimas, psichoterapinė  pagalba, krizių įveika,  lydėjimas į kitas institucijas, kitos paslaugos

Vaikai ir suaugusieji su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, krizinėje situacijoje esančios šeimos (skyrybos, artimo netektis, darbo praradimas), socialinės rizikos vaikai ar suaugę asmenys, patyrę arba kuriems kyla pavojus patirti smurtą, piktnaudžiaujantys  arba priklausomi nuo alkoholio, narkotinių, toksinių medžiagų ir jų šeimos, smurtautojai, piktnaudžiaujantys arba priklausomi nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų

Džiugo g. 6, Telšiai

Telšių krizių centras (įstaigoje ir/ar telefonu, kliento namuose)

Pagal susitarimą, užsiregistravus el. paštu ir/ar telefonu, atvykus į vietą. Taip pat pagal policijos komisariato ir Vaiko teisių apsaugos tarnybų  gautus pranešimus

 

 

 

____________________________________

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-21 14:53:16

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.