Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Apie savivaldybę
 • Rietavo miestas
  Rietavo istorija
  Žemėlapis
 • Taryba
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
 • Kontrolės ir audito tarnyba
 • Darbo taryba
 • Vaiko teisių apsaugos pertvarka
 • Koordinuota pagalba vaikams ir šeimoms
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Vietos veiklos grupės
 • Projektai
 • Neformalus vaikų švietimas
 • Korupcijos prevencija
 • Turto valdymas
 • Kontaktai
 • Tarybos nariai
  Įstaigų kontaktai
  Neįgaliųjų draugijos
  Web paštas
 • Naujienų prenumerata
 • EP naujienos
 • Rietavo kraštiečių klubas
 • Naujienos
  Kontaktai ir rekvizitai
 • Versija neįgaliesiems
 • Policijos informacija
 • Civilinė sauga
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Žemės mokestis
  Nekilnojamojo turto mokestis
 • Euro įvedimas Lietuvoje
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Mobilizacija
 • Būstas
 • Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
 • Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija
 • Naujienos
  Vykdomi projektai
 • Lyderių laikas 3
 • Asmens duomenų apsauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės valdomos (kontroliuojamos) įmonės
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymų ir skundų priėmimas
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • 2020-02-25  PASIRAŠYTAS KETINIMŲ PROTOKOLAS

   

  Rietave vykusioje konferencijoje  „Kokį plėtros kelią renkasi Vakarų Lietuva“, kurioje dalyvavo daugiau negu 100 žmonių, buvo aptarti svarbiausi Vakarų Lietuvos plėtros klausimai, diskutuota apie profesinio mokymo indėlį gaivinant smulkų ir vidutinį verslą, mokslo ir konsultacijų svarbą. Nemažai kalbėta apie būsimas  steigiamo Žemaitijos inovacijų centro veiklos kryptis, tausojančio žemės ūkio vystymą regione ir žinių poreikį šiai ūkininkavimo formai palaikyti. Konferencijos moderatoriai – Ugnius Savickas ir Gintautas Kniukšta.


  Susirinkusiesiems kultūros centro salėje nuostabią muzikinę dovaną – Oginskio polonezą – įteikė Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokiniai. Visus pasveikino ir įžanginį konferencijos žodį tarė Savivaldybės meras Antanas Černeckis. Trumpai apžvelgęs Rietavo istoriją ir savivaldos šiame krašte pradžią, jis pabrėžė, kad „rietaviškiai sugeba susidoroti su dideliais iššūkiais. Tačiau, yra ir problemų, kurių nei Rietavo, nei kitos savivaldybės nepajėgios išspręsti. Viena iš jų – kai dėl įvairių priežasčių Vyriausybė nusprendžia uždaryti valstybines mokymo įstaigas, mūsų atveju – Žemaitijos kolegiją. Tai įvyko 2016 m. Likvidavus kolegiją, jos turto valdymas perduotas Plungės technologijų ir verslo mokyklai įkuriant filialą, o studijų užbaigimas patikėtas Klaipėdos valstybinei kolegijai.

  Moksleivių skaičius, kaip ir buvo tikėtasi, dar sumažėjo. Liko didžiulis kompleksas su gerai įrengtomis laboratorijomis, bendrabučiu, valgykla, baseinu (apie 12 tūkst. kv. m). Liko ir didžiulė spraga rengiant vidurinės grandies specialistus.

  Savivaldybė atsidūrė keistoje situacijoje. Likviduojant kolegiją, mūsų nuomonės stabdyti šį procesą niekas neklausė. Ir šiandien neturime jokios juridinės įtakos didžiuliam valstybės turtui, kuris kasdien nyksta. Plungės technologijų ir verslo mokyklai tiek jo nereikia, o ir suvaldyti, prižiūrėti jį mokykla  nepajėgi. Klaida buvo padaryta likviduojant Žemaitijos kolegiją. Aiškiai suprantant ir žinant, kad bus tolimesnis griuvimas, nebuvo pasirūpinta ateitimi.  Ministrė, pasirašiusi likvidavimo įsakymą, patrynė rankas – klausimas išspręstas. Labai norėtųsi valstybinio požiūrio į tokių problemų spendimą, ne tik pas mus, bet ir daugelyje kitų savivaldybių, kai metame didžiules lėšas naujų statinių statybai, o gerai įrengtiems leidžiame sugriūti. Dar vėliau atsiranda lėšų avariniams, apleistiems pastatams nugriauti.  Žinoma, statybininkai turi darbo, bet gal geriau skirkime lėšų kūrimui, sutvarkymui, pritaikymui naujoms veikloms, išsaugant darbo vietas ar sukuriant naujas.“

  Apie regionų skirtumus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės uždavinius, apie tai, ką galėtų padaryti Seimas, kalbėjo LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Valius Ąžuolas.

  Žemės ūkio ministro patarėja Giedrė Pupšytė supažindino su Europos žaliuoju susitarimu, papasakojo apie bendruosius ir kompleksinius žemės ūkio politikos  tikslus, kaimo plėtros priemonių rūšis, investicines priemones 2021-2027 metais.

  Apie profesinio mokymo plėtrą regionuose kalbėjo švietimo, kultūros ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys. Jis supažindino su problemomis, pasiekimais, profesinių mokyklų tinklu, neformaliuoju profesiniu mokymu, pagrindiniu ir viduriniu ugdymu profesinėse mokyklose. Jis pateikė ir siūlymus, kas galėtų būti padaryta netolimoje ateityje.

  Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanės, prof. dr. Astridos Miceikienės pranešimo tema –  „Mokymosi visą gyvenimą vaidmuo regiono vystymui“. Ji kalbėjo apie emigruojantį jaunimą ir senėjantį kaimą, miesto ir kaimo namų ūkių pajamų nelygybę (vidutinės kaimo namų ūkio pajamos sudaro tik 67,9 proc. analogiškų pajamų mieste).

  „Esame naujų kompetencijų formavimo pradinėje stadijoje: turime investuoti į skaitmenizacijos, robotizacijos, naujų verslo modelių kūrimo, biotechnologijų ir kitokias inovatyvias kompetencijas, – sakė A. Miceikienė. – Reikalingos ne tik profesinės žinios bet ir kitokios negu anksčiau asmeninės kompetencijos. Būtinas  informacinių technologijų žinojimas, verslo analitikos žinios, projektų valdymo žinios, užsienio kalbų žinojimas. Būtinos asmeninės savybės yra komunikabilumas, aiškus minčių dėstymas, darbo grupėse gebėjimai, kritinis mąstymas, pokyčių, konfliktų valdymas, kūrybiškumas.“ Pasak pranešėjos, pasiūlymas Vakarų Lietuvos regionui būtų toks: inovatyvus perkvalifikavimo centras, orientuotas į IT technologijas, biotechnologijas ir jų taikymą bioekonomikos versluose.

  Halda vietos verslo centro Karlshamne (Švedija) veiklą, galimybes ir perspektyvas, pasinaudojant vaizdo konferenciniu  ryšiu, pristatė šio centro atstovė Marie Bjorck.

  Pirmoji konferencijos dalis baigėsi diskusijomis, o po pertraukos visi vėl rinkosi į salę. Apie Lietuvos smulkųjį ir vidutinį verslą kalbėjo šio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė. Jos manymu, kad smulkusis ir vidutinis verslas išliktų regiono išsaugojimo garantu, būtina: atverti SVV ir Smulkiems šeimos  ūkiams rinkas per viešuosius pirkimus; tikslingai plėtrai sukoordinuoti paramos sistemą; sujungti visas regionines SVV, šeimos ūkių, NVO, VVG, savivaldos, mokslo ir vietos gyventojų pajėgas bendrai priimtiems  regiono plėtros planams įgyvendinti; įgyvendinti pilotinius projektus keliuose regionuose Socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos (SOŽE) programos pagrindu; sukurti valstybinį banką, užtikrinantį SVV ir Šeimos ūkių finansavimą; valstybinių garantijų fondus įgalinti veikti taip, kad valstybinės garantijos būtų pripažintos. O svarbiausia –  atkurti savivaldą ir pagaliau atiduoti ją žmonėms.

  Apie konsultacijų ūkininkams ir miškininkams svarbą kalbėjo prof. habil. dr. Antanas Svirskis. Kelmės rajono ūkininkas Marijus Čekavičius išdėstė savo nuomonę apie kooperaciją ir šeimos ūkius, kaip regionų plėtros ramsčius.

  Žemės ūkio mokslo raidos perspektyvos Vakarų Lietuvoje –  tokia Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vėžaičių filialo direktorės Danutės Karčauskienės pranešimo tema. Pasak jos, žemės ūkio mokslinių tyrimų perspektyvas regione lemia sveikos gyvenamosios aplinkos ir kokybiško maisto poreikis, kintantis klimatas, ES dokumentai aplinkosaugos ir kt. klausimais. Pranešėja taip pat kalbėjo apie Vakarų Lietuvos regiono dirvožemio, klimato ypatumus, intensyvios žemdirbystės pasekmes, tvarią ekologinę veiklą.

  Viešosios įstaigos „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė supažindino susirinkusiuosius su neišnaudotomis ekologinio ūkininkavimo Vakarų Lietuvoje galimybėmis, ekonominės veiklos divertifikacija ir jos formomis, eko ir agroturizmo perspektyvomis.

  Konkrečiai apie Žemaitijos inovacijų centro įsteigimą kalbėjo Gintautas Kniukšta. Jis nurodė centro kūrimo etapus, struktūrą, programą, funkcijas, tikslus ir partnerius.

  Konferencijos metu pasirašytas Žemaitijos inovacijų centro steigimo ketinimų protokolas, kuriame sakoma:

  „Mes,  viešosios įstaigos Žemaitijos inovacijų centro steigėjai,  siekdami efektyviai panaudoti esamus žmogiškuosius, infrastruktūros ir gamtinius Žemaitijos regiono išteklius, įvertindami palankią teisinę aplinką (rengiamas Socialinio verslo įstatymas, socialinių paslaugų perdavimas bendruomenėms ir kt.), Vyriausybės ir ministerijų (ypač – Žemės ūkio, Švietimo, mokslo ir sporto) ir Rietavo savivaldybės vadovų politinę valią, suprasdami  smulkaus ir vidutinio verslo, mokslo ir konsultacijų svarbą gaivinant šalies regionus, steigiame viešąją įstaigą Žemaitijos inovacijų centrą (ŽIC).

  Mes, ŽIC steigėjai, įsipareigojame iki 2020 metų kovo 30 dienos įsteigti ŽIC, kurio pagrindinės veiklos kryptys bus šios:

   

  1. Mokymas ir perkvalifikavimas įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą principą, remiantis pažangiausiomis pasaulyje naudojamomis technologijomis.
  2. Mokslo pasiekimų įgyvendinimas, eksperimentinė plėtra ir inovacijų diegimas regione (bendradarbiaujant su universitetais, kolegijomis, žemės ūkio institutais Lietuvoje ir užsienyje).
  3. Regiono verslo  (taip pat ir socialinio  verslo) inkubavimas ir plėtra.
  4. Palaikomosios paslaugos regiono verslininkams ir tyrėjams – administravimas, koordinavimas, projektų paieška ir valdymas.
  5. Inovacijų ir naujųjų technologijų pritaikymas, įvairių paslaugų teikimas regiono privačių miškų sektoriuje.
  6. Regioninis kooperacijos ir kitų paslaugų plėtojimas panaudojant ŽIC infrastruktūrą.“

  Protokolą pasirašė Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis, Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas prof. dr. Jonas Jasaitis, Telšių rajono ūkininkas Vytautas Kondratas, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė ir Vilniaus universiteto Kokybės vadybos magistro studijų programos pirmininkas, Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys  dr. Dalius Serafinas.

   

   
    Spausdinti  

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.