Rietavo savivaldybė - Naujienos

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veikla Paslaugos GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 2921149
Šiandien apsilankė: 9504
Dabar naršo: 1390
Pradžia > Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija > Naujienos
Versija spausdinimui
Naujienos

RIETAVO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJOS ATASKAITINĖ  KONFERENCIJA

 

Balandžio 24-ąją Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugijos nariai išklausė pirmininko ir tarybos 2017 metų veiklos ataskaitas.

Prieš apžvelgdamas nuveiktus darbus draugijos pirmininkas Petras Jonušas paprašė visų tylos minute pagerbti atminimą narių, mirusių per ataskaitinius metus.

Nuo 1996 veikiančioje Rietavo neįgaliųjų draugijoje registruota 214 narių. Iš jų –  5 vaikai, 118 darbingo amžiaus suaugusiųjų ir 91 pensinio amžiaus žmogus.

Per ataskaitinį laikotarpį organizacijos gretos pasipildė 13 naujų narių, o vienas asmuo oficialiai atsisakė narystės.

Draugija neįgaliesiems ir jų šeimų nariams suteikia galimybę gauti kokybiškas ir poreikį

atitinkančias paslaugas, siekiant minimalizuoti atskirtį socialinių ir kitų paslaugų sferoje.

2017 m. organizuota daug renginių. Vyko Advento vakaras, pasibuvimai per Velykas ir Kalėdas, Motinos dienos ir Tarptautinės neįgaliųjų dienos šventės. Paminėta Motinos diena ir Tarptautinė neįgaliųjų diena, surengtos vasaros sporto žaidynės, dalyvauta zoninėje neįgaliųjų organizacijų ansamblių apžiūroje Telšiuose it kt.

Nemažai keliauta: aplankytas Ventės ragas, gėrėtasi Nida, susipažinta su istorinėmis vietomis Plungėje. Dalyvauta edukacinėse programose „Anykščių šilelis – miškas kitaip“ ir „Arbatos kelias Anykščiuose“. Daug sužinota iš edukacijos apie energetinių figūrų ir geometrinių figūrų parką.

Draugijos „gyvybę“ užtikrina per projektinę veiklą pritraukiamos lėšos. Pagrindiniam kasmet rašomam projektui „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ įgyvendinti gauta  11 930 Eur. Iš jų 9 930 Eur skyrė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2000 Eur prisidėjo Savivaldybė.

Projektas – „2017 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą“ į draugijos biudžetą „įplukdė“ 1 049 Eur (kartu su Savivaldybės prisidėjimu).

Parengti ir penki papildomi projektai, kurie  finansuoti  Rietavo savivaldybės administracijos lėšomis. Bendra gauta suma – 4 600 Eur.

Projektas  „Fizinis aktyvumas – neatsiejama sveikatos dalis“ finansuotas Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Gauti 400 Eur panaudoti daugiafunkciniam treniruokliui ir nedideliam sportinio inventoriui įsigyti.

Draugija, plėtodama veiklą, bendradarbiauja su Lietuvos neįgaliųjų draugija, aplinkinių rajonų  draugijomis, Rietavo savivaldybe, uždarąja akcine bendrove „Šeimos daktaras“ daugiavaikių mamų asociacija „Motulės delnuos“.

Baigiantis susirinkimui pirmininkas P. Jonušas padėkojo draugijos valdybos nariams Linai Laurinaitienei, Aidai Jokubaitienei, Loretai Taurozienei, Danutei Špokienei, Šarūnui Viršilui, Vytai Marijonai Šedvilienei. Gėlių įteikta ir Savivaldybės administracijos Sveikatos, socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausiajai specialistei Sandrai Rėkašienei, siuvimo būrelio vadovei Mildai Alutienei.


-----------------------------------------------------------

GERA  DRAUGE  IR  PASIMELSTI,  IR  PASILINKSMINTI

 

Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugijos velykinė popietė prasidėjo šv. Mišiomis Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Mišias aukojo parapijos klebonas kunigas doc. dr. Saulius Stumbra.

Vėliau visi sugužėjo į kultūros namus, kur, patogiai ir jaukiai susėdę prie vaišėmis nukrautų stalų, galėjo artimiau pabendrauti. Susirinkusiuosius pasveikino draugijos pirmininkas Petras Jonušas ir jo pavaduotoja Lina Laurinaitienė.  Klebonas Saulius Stumbra, visus apdovanojo katalikų kalendoriais, kur surašytos visos šventės.  Savivaldybės meras Antanas Černeckis palinkėjo pasitikėti savo jėgomis, padėti vieni kitiems einant nelengvu gyvenimo keliu, kurį kiekvienam paskiria Dievas. Drauge su Sveikatos, socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Jolita Alseikiene jis įteikė šventės dalyviams gardų šakotį. Beje, tokį skanumyną neįgaliesiems atvežė ir kiti svečiai. Bendrijos „Rietavo viltis“ atstovė Genutė Česnauskienė pamalonino visus eilėmis, sėkmės palinkėjo ir Tverų seniūnijos socialinė darbuotoja Zofija Kuzminskienė, Telšių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas Sigitas Tumbrotas. Daugybę nuotaikingų dainų ir smagių šokių muzikos pynių dovanojo kaimynai – vokalinis ansamblis „Žemaitija“ iš Telšių.

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

LINKĖJO DOVANOJIMO DŽIAUGSMĄ IŠGYVENTI KASDIEN, O NE TIK KARTĄ METUOSE

Trečiadienį mažojoje kultūros centro salėje rinkosi visi Rietavo savivaldybės neįgalieji ir jų šeimos nariai – buvo minima Tarptautinė neįgaliųjų žmonių dienos šventė. 1992 m. gruodžio 3 d. šią dieną paskelbė Jungtinių tautų organizacija ir nuo tol ji švenčiama kasmet.

Minint šią dieną visuomenė supažindinama su neįgalių žmonių problemomis, primenama apie žmogaus teisių ir laisvių visuotinumą. Neįgaliųjų dienos šventės proga pasveikinti visi neįgalieji, jų šeimos nariai ir artimieji, globėjai ir visi, kurie šiltu žodžiu ar šypsena padeda žmonėms su negalia integruotis į visuomenę, jaustis reikalingiems ir būti savarankiškais.

Rietavo savivaldybėje veikianti neįgaliųjų draugija savo veiklą vykdo ištisus metus. Didelis dėmesys yra skirtas suburti neįgaliuosius bendrai veiklai, skatinti meninę kūrybą, sportinę veiklą, kūrybingą laisvalaikio leidimą. Neįgalieji noriai lanko užsiėmimus, dalyvauja organizuojamuose renginiuose, išvykose, mėgstantys dainuoti buriasi ansamblyje „Vilties balsai“.

Pirmasis sveikinimo žodį tarė neįgaliųjų draugijos pirmininkas Petras Jonušas. „Mums, turintiems negalią, labai svarbus susitelkimas, bendravimas vieniems su kitais, integravimasis į visuomenę, kad galėtume jaustis reikalingais, lengviau įveiktume visas negandas. Mokėkime džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka, nepraraskime optimizmo ir stiprybės. Linkiu Jums visiems sveikatos, stiprybės ir tikėjimo ateitimi. Nebūkite vieni, ateikite į draugiją, Jūs visada esate laukiami“, – kalbėjo jis. Šiemet draugija vykdė du pagrindinius projektus – Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems ir Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą. Vykdomose veiklose neįgalieji noriai dalyvauja. Už galimybę susiburti, bendrauti, keliauti, ilsėtis ir stiprinti sveikatą poilsio stovykloje, dalyvauti išvykose po Lietuvos kraštą, organizuoti renginius, švęsti šventes P. Jonušas dėkojo Savivaldybei už skiriamas lėšas.

Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis sakė, kad spręsdami problemas visada renkamės į būrius, kaip ir paukščiai, skrisdami žiemoti į šiltus kraštus, kad būtų stipriau, jaukiau skrenda būryje, o ne po vieną. Šios draugijos nariai taip pat susikooperavo į būrį, sprendžia problemas drauge. Meras linkėjo vidinės stiprybės, būti šalia vienas kito, stengtis palaikyti gerą nuotaiką ne tik sau, bet ir šalia esantiems. „Iš Savivaldybės pusės stengiamės daryti gerus darbus, ne visada sekasi. Su klebonu Antanu Gutkausku ir paveldosauga deriname, kad būtų įrengtas neįgaliųjų takas, kad jie su vežimėliais galėtų patekti į bažnyčią, atsakymo vis dar neturime. Nauji objektai ir pastatai dabar yra pritaikomi neįgaliesiems, atėjo suvokimas, kad visi esame lygūs. Manau, kad ši problema išsispręs ir rasime sprendimo būdą“, – pasakojo meras.

Neįgaliuosius sveikino ir Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Antanas Gutkauskas bei Tverų parapijos klebonas Saulius Stumbra. Jis sakė, kad ši šventė yra skirta pamatyti, kad mūsų tarpe yra žmonių, kuriems skauda, o mes, kurie dar nesergame, jiems galime ištiesti ranką ir padėti. S. Stumbra linkėjo būti kartu, kad dovanojimo džiaugsmą išgyventume kasdien, o ne tik kartą metuose.

Visų seniūnijų vardu taip pat sveikino ir Daugėdų seniūnė Asta Globienė bei Rietavo miesto seniūnas Petras Lengvenis, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, draugijos pirmininkui sėkmės darbe linkėjo Neįgaliųjų draugijos tarybos nariai. Pasibaigus visiems sveikinimo žodžiams, šventę vainikavo Vinco Varpioto vadovaujamas neįgaliųjų draugijos ansamblis „Vilties balsai“, kurie pasirodė kartu su Telšių r. Viešvėnų kaimo kapela „Viešvė“. Po koncerto visi bendravo prie vaišių stalo.

Laikraščio „Plungės žinios“ informacija

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

KELIONĖ  KŪNUI  IR  SIELAI

 

Saulėtą spalio 19 dienos rytą grupelė Rietavo neįgaliųjų draugijos narių išsiruošė į energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parką, įsikūrusį  Plungės rajono  Likšų  kaime, gražiame gamtos kampelyje. Mus čia pasitiko parko savininkai Jurga ir Antanas. Iš pradžių kavinukėje nuspalvinome po mandalą.

Tada keliavome link labirintų. Antanas mums papasakojo istoriją apie geometrines figūras (labirintus, kupolus, mandalą ir merkabą) . Parkas įkurtas prieš  7 metus, o edukacines programas pradėta vesti šiemet. Parke yra 5 labirintai: Vidinio aš, Meilės ir draugystės, Penkių arkangelų, Vidinės pusiausvyros ir  Čakrų. Vaikščiodami labirintais pabuvome ramybėje, apmąstėme savo gyvenimą, išsivalėme savo protą ir mintis, gavome atsakymus į mums rūpimus klausimus. Baigę vaikščioti po labirintus vėl  užsukome į kavinukę ir dar nuspalvinome  po vieną mandalą. Savininkas Antanas pažiūrėjęs į kiekvieno nuspalvintas mandalas apibūdindavo žmogaus gyvenimą. Parko savininkai mus pavaišino labai skania sriuba. Atsisveikinę ir nusipirkę suvenyrų patraukėme prie Platelių ežero. Tai – didžiausias ir giliausias ežeras Žemaitijoje.  Dar pabuvojome Siberijos pelkės apžvalgos bokšte (15 metrų bokštas ant Cidabro (Būgno) kalno , 165,7 m virš  jūros lygio).  Nuo  bokšto  atsiveria  nuostabūs panoraminiai  vaizdai –  Platelių ir  Beržoro ežerai, Beržoro kaimas, pietinė  Platelių  mietelio  dalis, Liepijų  miškas. Pasisėmę teigiamos energijos, vakarop grįžome namo. Esame dėkingi parko savininkui už gerai praleistą laiką ir autobuso vairuotojui Algiui, kuris  sunkiau  vaikštantiems žmonėms padėjo išlipti iš autobuso.

---------------------------------------------------------

RIETAVO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJOS NARIŲ VASAROS KELIONĖS

 

Ankstų  ketvirtadienio  rytą  būrelis  neįgaliųjų  draugijos  narių  išvykome  į ilgai lauktą kelionę į Anykščius. Mus čia pasitiko turizmo ir informacijos centro gidė. Aplankėme Antano Baranausko klėtelę, pažiūrėjome filmuką apie Antano Baranausko gyvenimą, sukurtą klėtelės pastatymo devyniasdešimtmečiui. Pabuvojome ir Apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje, kuri yra aukščiausia Lietuvoje (79 metrai).

Užlipome į bažnyčios bokšto aikštelę – iš čia  atsiveria nuostabi Anykščių apylinkių panorama. Aplankėme arklio muziejų, kur pristatomi amatai, darbuojasi audėja, keramikė, duonos kepėja, kalvis, medžio drožėjas. Pabuvojome Jono Biliūno sodyboje- muziejuje. Galiausiai patraukėme į medžių lajų taką, pavaikščiojome po Antano Baranausko aprašytą Anykščių šilelį. Gidė papasakojo lajų tako atsiradimo istoriją, lipome į apžvalgos aikštelę, aplankėme  Puntuko akmenį. Užsukome ir į arbatinę „Arbatos magija“. Vaistažolių guru Ramūnas papasakojo apie Anykščių krašte augančias vaistažoles, ragavome įvairių vaistažolių mišinių arbatos, gilių kavos. Vakarop nors ir pavargę, bet kupini įspūdžių, gerai nusiteikę, grįžome namo.

Kelionės edukacinių programų išlaidos  padengtos iš 2017 m. projekto, finansuojamo iš Rietavo savivaldybės sveikatos paramos ir paslaugų įgyvendinimo (Neįgaliųjų organizacijų rėmimas) programos lėšų.

 

---------------------------------------------------------

SPORTO ŽAIDYNĖS

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos  sporto salėje vyko Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugijos sporto žaidynės. Jas pagal projektą „Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą“ parėmė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM ir Rietavo savivaldybė.

Į sporto salę susirinkusius sporto mėgėjus pasveikinęs savivaldybės vicemeras Jonas Eugenijus Bačinskas pasidžiaugė, kad tiek daug neabejingų sportui ir aktyviam gyvenimui žmonių, kuriems svarbiausia ne laimėti, o dalyvauti.

Žaidynėms vadovavo su neįgaliaisiais  dirbantis  sporto vadovas Augustas Šlimas, kuris visus pakvietė bendrai mankštai. Po mankštos  žaidynių dalyviai galėjo jėgas išmėginti smiginio, baudų mėtymo, šaškių, bėgimo maišuose, kamuoliuko varymo pro kliūtis  ir kitose rungtyse. susirinkusieji ne tik varžėsi, bet ir smagiai leido laiką bendraudami tarpusavyje.

I - III  vietų laimėtojai buvo apdovanoti medaliais. Visi žaidynių dalyviai gavo padėkos raštus už dalyvavimą.

------------------------------------------------------

IŠVYKA  Į  TALAČKONIS

 

Grupė Rietavo savivaldybės  neįgaliųjų draugijos narių liepos 25-ąją lankėsi Talačkonyse, Balsių malūne vykusioje respublikinėje neįgaliųjų draugijų šventėje.

Dalyviai pabendravo tarpusavyje, sutiko senų pažįstamų, klausėsi šventinio koncerto. Renginio metu vyko mugė, kurioje buvo galima įsigyti nuostabių neįgaliųjų rankomis pagamintų dirbinių. Šventės pabaigoje Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugijai (kartu su kitomis draugijomis) buvo įteiktas  respublikinės neįgaliųjų draugijos padėkos raštas už ilgametį dalyvavimą draugijos renginiuose.

Grįždami namo užsukome į Pakruojo dvarą, pasigrožėjome jo statiniais ir apylinkėmis. Grįžome  kupini ilgam išliekančių įspūdžių.

Esami dėkingi Savivaldybės administracijai už skirtą autobusą kelionei į šventę.

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

PRAMOGAVO  NIDOJE

Birželio mėnesį Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugijos nariai, įgyvendindami projektą

„Sveika gyvensena mūsų pačių rankose“, remiamą Rietavo savivaldybės, dalyvavo sveikatingumo stovykloje Nidoje.

Stovyklautojai ne tik gėrėjosi vienu įspūdingiausių Lietuvos  kraštovaizdžiu, bendravo, stiprino sveikatą grūdindamiesi ir mankštindamiesi, bet įgijo žinių apie sveiką gyvenseną, negalios valdymą.

Neįgalieji į namus sugrįžo dvasiškai praturtėję,  kupini įspūdžių, pakilios nuotaikos, atradę  naujų bičiulių ir bendraminčių.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-09 09:46:02

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.