Rietavo savivaldybė - Lyderių laikas 3

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Administracinė informacija Paslaugos Veiklos sritys GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 2921149
Šiandien apsilankė: 6314
Dabar naršo: 25
Versija spausdinimui
Lyderių laikas 3

„Lyderių laikas 3“

Kūrybinė komanda

Neformalaus ugdymo grupė

----------------------------------------------

POKYČIO REALIZAVIMAS – PRINCIPŲ, VYKDYTOJŲ PAIEŠKA

 

Projekto „Lyderių laikas 3“ Rietavo savivaldybės kūrybinės komandos  konsultacija vyko 2018 m. birželio 22 d. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje, kurioje dalyvavo kūrybinės komandos nariai, komandą konsultavo projekto konsultantas Audrius Matiukas.

Konsultacijos paskirtis – detalizuoti numatomų veiklų prasmę, išgryninti, ką ugdome, naudojant aktyvų mokymą(si), išskirti galimus pokyčio projekto realizatorius.

Konsultacijos metu pateiktos mokinių ir mokytojų refleksijos apie aktyvias ugdymo kitaip dienas, pasidalinta įžvalgomis, kokie aspektai reikšmingiausi plėtojant aktyvųjį mokymą(si): bendradarbiavimas su tėvais ir jų švietimas, komandinio darbo plėtra (mokinių ir mokytojų darbų ir atsakomybių dalijimasis), mokinių, tėvų įtraukimas į planavimą, pasirengimą, veiklų planavimas labai orientuotas į ugdymo tikslą, teorijos ir praktikos susiejimas, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas.

Diskutuota ir bandyta išskirti pagrindinius projekte realizuojamų idėjų ir veiklų principus ir numatyti veikiančiuosius asmenis (grupes), potencialiai galinčius realizuoti projekto siekius. Galutiniai sprendimai nepriimti – būtina daugiau variantų apgalvoti, diskutuoti ir rasti geriausią sprendimą, tai numatyti pasiekti kitoje kūrybinės komandos konsultacijoje.

Kūrybinė komanda nusprendė, kad bendras aktualios literatūros skaitymas yra naudingas ir pozityviai nuteikiantis procesas, todėl sutarta šią veiklą tęsti ir vasaros mėnesiais.

Kita Rietavo kūrybinės komandos konsultacija numatyta  2018 m. rugpjūčio 27 d. 9 val. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje.

 

----------------------------------------------

POKYČIO TEMOS AKTUALUMO VERTINIMAS IR POKYČIO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIZIJOS FORMAVIMAS

 

Projekto „Lyderių laikas 3“ Rietavo savivaldybės kūrybinės komandos trečioji konsultacija vyko 2018 m. gegužės 24 d. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje, kurioje dalyvavo kūrybinės komandos nariai, savivaldybių grupės kuratorė Anelė Raugienė, komandą konsultavo projekto konsultantai Audrius Matiukas ir Sigita Jonaitienė.

Konsultacijos paskirtis – pokyčio temos gryninimas ir aktualumo vertinimas, pokyčio projekto realaus įgyvendinimo vizijos formavimas.

Konsultacijos metu plėtota diskusija ir vertintas gryninamos pokyčio projekto temos – aktyvus mokymas(is), mokymas kitaip – aktualumas. Kūrybinės komandos nariai dalijosi įžvalgomis iš bendrai skaitomos knygos Thomas l. Good, Jere Brophy „Kas vyksta klasėse“, aktualios mintys susietos su nagrinėjama tema. Daug dėmesio skirta sąvokų sampratai – aktyvus mokymas, metodai, ugdymas kitais, kitos erdvės, laikas, vertinimas ir t.t. aktualizuotas visos mokyklos bendruomenės sampratos keitimas, išreikšta, kad labai svarbus darbas su tėvais, jų švietimas (tradicinio ugdymo patirtis turi visi - aktyvūs , kitokie metodai gali kelti nerimą). Konsultacijos metu dėmesys skirtas ne tik gryninamos pokyčio projekto temos aktualumui, bet ir projekto siekių įgyvendinimo realumui įvertinti.

Sutarta iki kitos konsultacijos įsivertinti ugdymo kitaip patirtis, apibendrinti ir išnagrinėti mokinių refleksijas bei lūkesčius.

Kūrybinė komanda nusprendė, kad bendras aktualios literatūros skaitymas yra naudingas ir pozityviai nuteikiantis procesas, todėl sutarta šią veiklą tęsti ir vasaros mėnesiais.

Kita Rietavo kūrybinės komandos konsultacija numatyta  2018 m. birželio 22 d. 11 val. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje.

----------------------------------------------

APIBRĖŽTA POKYČIO PROJEKTO KRYPTIS – UGDYMO KITAIP POREIKIS

 

Projekto „Lyderių laikas 3“ Rietavo savivaldybės kūrybinės komandos antroji konsultacija vyko 2018 m. balandžio 24 d. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje, kurioje dalyvavo kūrybinės komandos nariai, komandą konsultavo projekto konsultantas Audrius Matiukas.

Konsultacijos paskirtis – pokyčio temos gryninimas.

Konsultacijos metu prisimintos pirmosios vienijančios temos:

  • Individualių mokinio poreikių atpažinimas ir pažangos fiksavimas;
  • Mokytojo motyvavimas keistis;
  • Kitoks ugdymo  procesas;
  • Pasitikėjimo, atsakomybės, susitarimo kultūra;
  • Neformalaus ugdymo sistema;
  • Tėvų į(si)traukimas;
  • Mokinių savijauta.

Aptarta skaityta knyga, komandos nariai pateikė įžvalgas, susiedami su iškeltomis pokyčio krypčių idėjomis. Tolesnės diskusijos išdava: didžiausias dėmesys skiriamas pokyčio krypčiai – ugdymo kitaip realizavimas mokyklose. Kaip suprantame ugdymą kitaip, kokie tikslai, lūkesčiai, kokie metodai, erdvės, laikas, mokytojo noras keisti(s) ir daugybė kitų diskutuotinų klausimų.

Susitarta gilintis į teorinį požiūrį, kas laikytina aktyvia pamoka, kas kitokia pamoka, išgryninti sąvokų sampratą. Nutarta pasitelkti diskusijai tėvus , mokytojus ir mokinius.

Kita Rietavo kūrybinės komandos konsultacija numatyta  2018 m. gegužės 24 d. 9 val. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje.

----------------------------------------------

PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ RIETAVO SAVIVALDYBĖS KŪRYBINĖ KOMANDA STARTUOJA – GENERUOJA IDĖJAS POKYČIUI

 

Projekto „Lyderių laikas 3“ Rietavo savivaldybės kūrybinės komandos pirmoji konsultacija vyko 2018m. kovo 23 d. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje.

Komandą konsultavo projekto konsultantas Audrius Matiukas, vadybos konsultavimo įmonės “Primum Esse” konsultantas, Lyderių laiko konsultantas.

Konsultacijos paskirtis - kūrybinės komandos narių susipažinimas, gilesnis projekto esmės ir struktūros supratimas, susitarimas dėl bendrų siekių, veikimo viena kryptimi. Konsultacijos metu pristatytas projekto siekiamas rezultatas – kiekviena projekte dalyvaujanti savivaldybė parengia ir įgyvendina į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuotą pokyčio projektą. Įvardinti pokyčio projekto kūrimo ir įgyvendinimo etapai:

Problemos identifikavimas (2 mėn.)

Situacijos analizė ir veiklos planavimas (4 mėn.)

Pokyčio projekto įgyvendinimas (9 mėn.)

Pokyčio projekto vertinimas (3 mėn.)

Pokyčio projekto tvarumo planavimas (2 mėn.

Konsultacijos metu buvo aptartos kiekvieno kūrybinės grupės nario idėjos. Generuotos idėjos, kokias aktualiausias problemas reikėtų spręsti Rietavo savivaldybės švietimo procese. Siekta išgryninti aktualiausias idėjas, analizuotos galimybės veikti diskutuojamomis kryptimis.

Susitarta, kad visa kūrybinė grupė skaito Thomas l. Good, Jere Brophy „Kas vyksta klasėse“, pasirengia diskutuoti ir aptarti atskirus leidinio skyrius.

Kitas kūrybinės grupės susitikimas numatytas 2018 m. balandžio 24 d. 11 val. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje.

----------------------------------------------

PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ ĮŽANGINIS RENGINYS RIETAVO SAVIVALDYBĖJE

 

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje 2017 m. kovo 7 d. įvyko projekto „Lyderių laikas 3“ įžanginis renginys Rietavo savivaldybėje. Į renginį, skirtą projekto galimybių ir iššūkių pristatymui, atvyko Rietavo savivaldybės švietimo įstaigų administracijų atstovai, mokytojai, mokiniai, tėvų atstovai, Rietavo savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai.

Visus susirinkusiuosius pasveikino ir sėkmės linkėjo Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Lidija Rėkašienė. Savo kalboje ji išreiškė nuostatą, kad veiklą projekte reikia vertinti kaip galimybę visiems švietimo sėkme suinteresuotiesiems veikti ir atrasti.

Sveikinimo kalbą tarė ir patirtimi projekte „Lyderių laikas 2“ pasidalijo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vyresnioji specialistė Regina Pocienė

Renginio pirmoji dalis buvo skirta projekto „Lyderių laikas 3“ galimybių atskleidimui, lyderystės visose veiklose svarbai, daugiapusio naudingumo analizei. Projektą pristatė projekto vadovė Rasa Šnipienė, linkėjo sėkmės, drąsino ateičiai.

Konsultantas Audrius Matiukas apjungė visus renginio dalyvius aktyviai diskusijai „Rietavo savivaldybė – apie kokią ateitį svajojame?”. O svajonės tikrai įkvepiančios… Ir smagus tikėjimas – mums tikrai pasiseks.

Projekto tyrėjas Sigitas Balčiūnas apibendrino tyrėjų įžvalgas – pateikė švietimo Rietavo savivaldybėje situacijos vertinimą, duomenų analizę, planuojamus tyrimus.

Taigi, projektas prasideda – džiaugiamės galimybėmis tobulėti ir tobulinti.

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos informacija

----------------------------------------------

Pranešimas spaudai

2017 m. pavasarį prasidėjo nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“, kurį įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais – Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu.

Projektas „Lyderių laikas“ yra nacionalinė iniciatyva, kuri rūpinasi Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose. Projektas pakvietė profesinio mokymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų, nacionalinio ir savivaldybių lygmens švietimo atstovus dalyvauti įvairiose veiklose.

„Lyderių laikas 3“ yra projektų „Lyderių laikas“ ir „Lyderių laikas 2“ tęsinys. Pirmajame projekto etape (2009–2011 m.) buvo kuriami švietimo lyderystės konceptualūs pagrindai, antrajame etape (2011–2015 m.) jie buvo išbandyti 15-oje Lietuvos savivaldybių.

Trečiajame projekto etape (2017–2020 m.) dalyvauja 45 savivaldybės, jų švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės. Pagrindinė savivaldybės veikla – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas. Visos savivaldybės suskirstytos į tris srautus.

Pirmajam trečiojo etapo srautui priklausančios Pietų Lietuvos savivaldybės jau baigė gryninti pokyčio projekto temas, įsibėgėjo ir kitos veiklos.

Nuo 2018 m. kovo mėn. startuoja antrasis trečiojo etapo srautas (2018–2019 m.), kuriam priklauso Vakarų Lietuvos – Akmenės, Jurbarko, Kelmės, Klaipėdos miesto ir rajono, Mažeikių, Neringos, Pagėgių, Palangos, Plungės, Rietavo, Šiaulių rajono, Šilalės, Šilutės, Tauragės rajono – savivaldybės.

Siekiami rezultatai

1. Įgyvendinti 45 savivaldybių pokyčio projektai, į kuriuos įsitrauks visos norinčios visų tipų savivaldybės mokyklos. Integralūs ir į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuoti projektai padės diegti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, skatins mokinių ir mokytojų lyderystę, augins naują švietimo lyderių ir vadovų pamainą.

2. Sukurta nacionalinė švietimo lyderių savitarpio pagalbos platforma. Švietimo lyderiai jungsis į regioninius, nacionalinius, teminius ir profesinius tinklus, besiremiančius pačių švietimo lyderių iniciatyvomis. Vyks nacionaliniai ir regioniniai švietimo lyderystės forumai, sistemingi mokymosi, refleksijos ir savitarpio pagalbos susitikimai, taip pat aktyvi dalyvių virtuali veikla portale www.lyderiulaikas.smm.lt.

3. Sukurta vientisa ir integruota visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistema. Formaliąsias švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigs 210 studijų absolventų, Neformaliojoje švietimo lyderystės programoje dalyvaus 600,  o neformaliuosiuose mokymuose – 500 asmenų (ne švietimo darbuotojų ir užsienio lietuvių), bus verčiamos, perkamos ir švietimo bendruomenei pristatomos bei dalijamos švietimo lyderystės knygos.

PROJEKTAS „LYDERIŲ LAIKAS 3“

2017 m. pavasarį prasidėjo nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“, kurį įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais – Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu.

Projektas „Lyderių laikas“ yra nacionalinė iniciatyva, kuri rūpinasi Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose. Projektas pakvietė profesinio mokymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų, nacionalinio ir savivaldybių lygmens švietimo atstovus dalyvauti įvairiose veiklose.

„Lyderių laikas 3“ yra projektų „Lyderių laikas“ ir „Lyderių laikas 2“ tęsinys. Pirmajame projekto etape (2009–2011 m.) buvo kuriami švietimo lyderystės konceptualūs pagrindai, antrajame etape (2011–2015 m.) jie buvo išbandyti 15-oje Lietuvos savivaldybių.

Trečiajame projekto etape (2017–2020 m.) dalyvauja 45 savivaldybės, jų švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės. Pagrindinė savivaldybės veikla – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas. Visos savivaldybės suskirstytos į tris srautus.

Pirmajam trečiojo etapo srautui priklausančios Pietų Lietuvos savivaldybės jau baigė gryninti pokyčio projekto temas, įsibėgėjo ir kitos veiklos.

Nuo 2018 m. kovo mėn. startuoja antrasis trečiojo etapo srautas (2018–2019 m.), kuriam priklauso Vakarų Lietuvos – Akmenės, Jurbarko, Kelmės, Klaipėdos miesto ir rajono, Mažeikių, Neringos, Pagėgių, Palangos, Plungės, Rietavo, Šiaulių rajono, Šilalės, Šilutės, Tauragės rajono – savivaldybės.

Siekiami rezultatai

1. Įgyvendinti 45 savivaldybių pokyčio projektai, į kuriuos įsitrauks visos norinčios visų tipų savivaldybės mokyklos. Integralūs ir į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuoti projektai padės diegti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, skatins mokinių ir mokytojų lyderystę, augins naują švietimo lyderių ir vadovų pamainą.

2. Sukurta nacionalinė švietimo lyderių savitarpio pagalbos platforma. Švietimo lyderiai jungsis į regioninius, nacionalinius, teminius ir profesinius tinklus, besiremiančius pačių švietimo lyderių iniciatyvomis. Vyks nacionaliniai ir regioniniai švietimo lyderystės forumai, sistemingi mokymosi, refleksijos ir savitarpio pagalbos susitikimai, taip pat aktyvi dalyvių virtuali veikla portale www.lyderiulaikas.smm.lt.

3. Sukurta vientisa ir integruota visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistema. Formaliąsias švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigs 210 studijų absolventų, Neformaliojoje švietimo lyderystės programoje dalyvaus 600,  o neformaliuosiuose mokymuose – 500 asmenų (ne švietimo darbuotojų ir užsienio lietuvių), bus verčiamos, perkamos ir švietimo bendruomenei pristatomos bei dalijamos švietimo lyderystės knygos

„Lyderių laiko 3“ nauda mokykloms ir savivaldybėms

• Konsultacinė pagalba savivaldybės kūrybinei komandai ir mokyklų bendruomenėms kuriant ir įgyvendinant pokyčio projektą.

• Mokyklų ir savivaldybės lygmens vadovų ir vadybine karjera suinteresuotų švietimo darbuotojų mokymasis formaliosiose ir neformaliosiose švietimo lyderystės programose. Paramos rinkiniai mokyklų ir savivaldybių pokyčio projektams įgyvendinti: vidutiniškai 8 000 eurų kiekvienai savivaldybei (suma bus skaičiuojama atsižvelgiant į mokinių skaičių savivaldybėje). Lėšos skiriamos stažuotėms Lietuvoje ir užsienyje. Nuolatinė pažangos stebėsena, remiantis „Lyderių laiko“ ir „Lyderių laiko 2“ metu sukurtais tęstinio tyrimo ir kitais vertinimo instrumentais. Visų lygmenų švietimo lyderių profesionalumo ir bendradarbiavimo stiprinimas naudojantis interneto svetainės www.lyderiulaikas.smm.lt galimybėmis, rengiant regioninius, nacionalinius ir tarptautinius lyderystės forumus, stiprinant švietimo lyderių tinklaveiką savivaldybės, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Švietimo lyderystės bibliotekos formavimas kiekvienoje savivaldybėje.

Rietavo savivaldybėje projekto veiklas koordinuoja Alma Lengvenienė, el. p. a.lengveniene@gmail.com

Daugiau informacijos apie projekto eigą ir veiklas galite rasti projekto tinklalapyje  www.lyderiulaikas.smm.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-09 09:01:19

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.