Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Apie savivaldybę
 • Rietavo miestas
  Rietavo istorija
  Žemėlapis
 • Kontrolės ir audito tarnyba
 • Darbo taryba
 • Vaiko teisių apsaugos pertvarka
 • Koordinuota pagalba vaikams ir šeimoms
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Vietos veiklos grupės
 • Projektai
 • Neformalus vaikų švietimas
 • Korupcijos prevencija
 • Turto valdymas
 • Kontaktai
 • Ugdymo įstaigos
  Tarybos nariai
  Įstaigų kontaktai
  Web paštas
  Kontaktai
 • Naujienų prenumerata
 • EP naujienos
 • Rietavo kraštiečių klubas
 • Naujienos
  Kontaktai ir rekvizitai
 • Versija neįgaliesiems
 • Policijos informacija
 • Civilinė sauga
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Žemės mokestis
  Nekilnojamojo turto mokestis
 • Euro įvedimas Lietuvoje
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Mobilizacija
 • Būstas
 • Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
 • Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija
 • Naujienos
  Vykdomi projektai
 • Lyderių laikas 3
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Kanceliarija
  Centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterija
  Teisės ir finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Vietos ūkio skyrius
  Sveikatos, socialinės paramos ir rūpybos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Architektūros skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Tarpžinybinis archyvas
  Ūkio grupė
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Prašymai
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Socialinė parama
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • Skelbimai
  KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 5


  Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti  kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „.Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemones ir (arba) veiklos sritis:

  VPS priemonė „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritis „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“

  (kodas LEADER-19.2- 4.2)

  Remiamos veiklos: projektai, skirti žemės ūkio sektoriaus ekonominei veiklai kaimo vietovėse kurti ir (arba) plėtoti, įskaitant produktų gamybą, pardavimą, perdirbimą ir rinkodarą. Pagal veiklos sritį remiamos veiklos:

  -  žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir (ar) rinkodara;

  -  perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;

  -  naujų inovacijų diegimas.

  Projekte turi būti kuriamos darbo vietos, ypač –  asmenims iki 40 metų

  Tinkami vietos projektų vykdytojai – privatūs juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys.

  Paramos gavėjo pobūdis – privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio sektoriaus ekonomine veikla

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 293 423,34 Eur; didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti –

  48 903,89 Eur

  Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • iki 50 proc. (mažoms ir vidutinėms įmonėms);
  • iki 70 proc. (labai mažoms įmonėms).

  Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

  VPS priemonė „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER – 19.2-SAVA-6)

  Remiamos veiklos:  projektai, investuojantys į energijos išteklių panaudojimo ir (arba) energijos efektyvumo didinimo priemones.

  Pagal priemonę remiama kaimo vietovei svarbių statinių energetinių savybių gerinimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiklos, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, ekologiškas medžiagas, kurios leis sumažinti energijos išteklių sąnaudas.

  Tinkami vietos projektų vykdytojai –  viešieji juridiniai asmenys.

  Paramos gavėjo pobūdis: NVO, viešoji įstaiga, bendruomeninė organizacija, biudžetinė įstaiga

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 78 213,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti –

  39 106,50 Eur

  Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – 80 proc.

  Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

  Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 371 636,34 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.trvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje – Sedos g. 6, Telšiai.

  Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d., 8.00 val. iki 2018 m. spalio 25 d., 15.00 val.

  Vietos projektų paraiškos priimamos Telšių rajono vietos veiklos grupės būstinėje – Sedos g. 6, Telšiai. Visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti), jeigu su vietos projekto paraiška teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti). Juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti.  Jeigu vietos projektą teikia fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Kitokiu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.

  Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

  Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

  Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Telšių rajono vietos veiklos grupės būstinėje – Sedos g. 6, Telšiai ir telefonu (8 444) 51 951 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.