Rietavo savivaldybė - straipsniai : INFORMACIJA EKSTERNAMS APIE 2018 M. BRANDOS EGZAMINUS

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veikla Paslaugos GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 2921149
Šiandien apsilankė: 9441
Dabar naršo: 145
Skelbimai
INFORMACIJA EKSTERNAMS APIE 2018 M. BRANDOS EGZAMINUS

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2018 metais, po sausio 15 dienos galės  teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, bazinės mokyklos vadovui. Rietavo savivaldybėje bazine mokykla paskirta Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki vasario 24 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios, eksternai, nepateikę prašymo iki vasario 24 dienos, prašymus galės pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.

Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.
2. Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje).
3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją (jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje).
4. Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).

Teikdamas prašymą eksternas įmoka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Esminių permainų 2018 metais nėra, tačiau rekomenduojama atkreipti dėmesį į keletą pasikeitimų: daugiau brandos egzaminų bus rengiama šeštadieniais, fizikos ir informacinių technologijų valstybiniai brandos egzaminai vyks anksčiau – gegužės mėnesį, laikant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą numatytas platesnis autorių pasirinkimas, galimybė naudotis kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu -  kiekvienas mokinys kompiuteriu galės naudotis vieną kartą 20 min. arba du kartus po 10 minučių, kandidatai per egzaminus turės naudotis tik juodos spalvos tušinukais.   

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.nec.lt  

 

Janina BARYNIENĖ  

Rietavo savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vedėjo pavaduotoja

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.