Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Apie savivaldybę
 • Rietavo miestas
  Rietavo istorija
  Žemėlapis
 • Kontrolės ir audito tarnyba
 • Darbo taryba
 • Vaiko teisių apsaugos pertvarka
 • Koordinuota pagalba vaikams ir šeimoms
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Vietos veiklos grupės
 • Projektai
 • Neformalus vaikų švietimas
 • Korupcijos prevencija
 • Turto valdymas
 • Kontaktai
 • Ugdymo įstaigos
  Tarybos nariai
  Įstaigų kontaktai
  Web paštas
  Kontaktai
 • Naujienų prenumerata
 • EP naujienos
 • Rietavo kraštiečių klubas
 • Naujienos
  Kontaktai ir rekvizitai
 • Versija neįgaliesiems
 • Policijos informacija
 • Civilinė sauga
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Žemės mokestis
  Nekilnojamojo turto mokestis
 • Euro įvedimas Lietuvoje
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Mobilizacija
 • Būstas
 • Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
 • Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija
 • Naujienos
  Vykdomi projektai
 • Lyderių laikas 3
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Kanceliarija
  Centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterija
  Teisės ir finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Vietos ūkio skyrius
  Sveikatos, socialinės paramos ir rūpybos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Architektūros skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Tarpžinybinis archyvas
  Ūkio grupė
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Prašymai
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Socialinė parama
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • Pradžia > Versija neįgaliesiems
  Versija spausdinimui
  Civilinės metrikacijos

  El. paštas:   metrikacija@rietavas.lt

  Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
   Vedėja  Zinaida Baltrimienė

  8 448 73 209

  (8 657)  96 404

   metrikacija@rietavas.lt

  Tuokiasi

  Ataskaita

  Metrikacijos paslaugų informacinė sistema MEPIS http://mepis.vrm.lt

  CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS

  Laisvės a. 3, LT-90316 Rietavas

  metrikacija@rietavas.lt

  Skyriuje lankytojai priimami:

  Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00 – 12:15  ir 13:00 ir 17:00.

  Penktadieniais 8:00 – 12:15  ir 13:00 ir 15:45

  Iškilminga santuokų, jubiliejinių santuokų ir vardynų registracija vyksta šeštadieniais pagal iš anksto sudarytą grafiką Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje.

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  1.  Skyriaus veiklos tikslai:

    1.1. vykdyti valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas – registruoti civilinės būklės aktus;

    1.2. įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, teisingumo ministro įsakymus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius civilinės būklės aktų registravimą;

      1.3. įstatymo nustatytais terminais sudaryti civilinės būklės aktų įrašus, vykdyti skyriaus archyvo fondo priežiūrą.

      2. Skyriaus funkcijos:

      2.1. registruoti Rietavo savivaldybės gyventojų gimimą, mirtį, santuoką, santuokos nutraukimą,    tėvystės pripažinimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą, pagal teismo sprendimus registruoti tėvystės paneigimą, nustatymą, įvaikinimą;

      2.2. atlikti santuokų, jubiliejinių santuokų  civilines apeigas, sukurti iškilmingą registravimo aplinką,  jei to pageidauja besituokiantys asmenys, sukurti iškilmingą vardynų registravimo aplinką, jei to pageidauja naujagimių tėvai;

      2.3. rengti dokumentus, surašyti išvadas dėl asmens vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo ir teikti tvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;

      2.4. ruošti bylas civilinės būklės  įrašams atkurti, papildyti, pakeisti, ištaisyti bei anuliuoti,  įstatymo nustatyta tvarka ištaisyti, keisti, papildyti ir atkurti, anuliuoti atitinkamus aktų įrašus, išduoti liudijimus; pranešimus apie aktų įrašų ištaisymus siųsti kitų savivaldybių Civilinės metrikacijos skyriams;

      2.5.  tvarkyti skyriaus archyvą, sudaryti skyriaus dokumentacijos planą, registruoti siunčiamus ir gaunamus raštus, pateikti Telšių apskrities archyvui parengtus nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus, rengti sugadintų griežtos atskaitomybės blankų ir atrinktų bylų (dokumentų), kurių pasibaigęs saugojimo terminas, naikinimo aktus; rengti sugadintų griežtos atskaitomybės blankų ir atrinktų bylų (dokumentų), kurių pasibaigęs saugojimo terminas, naikinimo aktus;

      2.6. įtraukti į apskaitą  užsienyje gimusių savivaldybės gyventojų vaikų gimimą, apskaityti užsienyje sudarytas, nutrauktas santuokas, įtraukti į apskaitą užsienyje mirusio savivaldybės gyventojo mirtį, įtraukti į apskaitą bažnyčios nustatyta tvarka sudarytas santuokas;

      2.7. organizuoti civilinės būklės aktų įrašų pirmųjų egzempliorių ir kitų dokumentų saugojimą, nustatyta tvarka pakartotinai išduoti liudijimus, atitinkamas pažymas ir civilinės būklės aktų kopijas bei išrašus juridiniams ir fiziniams asmenims, išduoti Savivaldybės gyventojams pažymas apie Lietuvos Respublikos piliečių šeiminę padėtį; tarpininkauti dėl civilinės būklės aktų liudijimų ir kitų dokumentų gavimo iš kitų Civilinės metrikacijos skyrių ir užsienio valstybių; išrašyti ir išsiųsti civilinės būklės įrašų kopijas, išrašus įstaigoms bei gyventojams pagal užklausimus;

      2.8. dalyvauti teismo posėdžiuose  nagrinėjant bylas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, dėl įrašų neteisingumo nustatymo;

      2.9. rengti pagal savo kompetenciją Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų, sutarčių ir raštų projektus; rengti ir teikti ataskaitas bei kitą informaciją Lietuvos Respublikos ministerijoms, kitoms Valstybės institucijoms ir savivaldybės padaliniams;

      2.10. kaupti, analizuoti ir skleisti informaciją civilinės metrikacijos klausimais; rengti skyriaus darbo veiklos ataskaitą, teikti informaciją žiniasklaidai apie Savivaldybės gyventojų demografinius rodiklius;

      2.11. tvarkyti griežtos atskaitomybės liudijimų blankų apskaitą, ataskaitą apie blankų panaudojimą siųsti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;

     2.12. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti viešuosius pirkimus;

     2.13. pagal skyriui priskirtą kompetenciją analizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir inicijuoti atitinkamus skyriaus nuostatų bei skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų pakeitimus ir papildymus;

     2.14. skyriaus kompetencijos klausimais susirašinėti su gyventojais, Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo bei užsienio reikalų ministerijomis, Civilinės metrikacijos skyriais, antstolių kontoromis bei kitomis institucijomis;

     2.15. pagal skyriui priskirtą kompetenciją atlikti kitus įstaigos vadovybės pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

  Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-15 13:06:24

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.